Osnovna škola u Kruščici započela sa primenom Elektronskog dnevnika (VIDEO)

Osnovna Skola Kruscica

Osnovna škola „Sava Munćan“ iz Kruščice, iako se nalazi u jednom od manjih sela naše opštine, ni po čemu ne zaostaje za gradskim školama, a po mnogo čemu je i jedinstvena. Jedina u opštini Bela Crkva ima balon salu za sportske aktivnosti, a zahvaljujući dobroj informatičkoj opremljenosti, izabrana je od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije da bude jedna od 60 škola u Srbiji, odabranih za sprovođenje pilot projekta „e-prosveta“.

Ovo je i jedina škola na teritoriji opštine Bela Crkva koja je od 1. septembra započela primenu E-dnevnika, koji treba da omogući nastavnicima, razrednim starešinama i direktorima brz, jednostavan način vođenja evidencije, a roditeljima uvid u školske aktivnosti svog deteta. Tim povodom, obišli smo ovu školu, porazgovarali sa direktorom, nastavnicima, ali i učenicima.

Slične vesti

Prokomentariši vest