Razgovor sa povodom – Vodoprivredno društvo „Ušće“ (VIDEO)

vodoprivredno preduzece usce bela crkva

Vodoprivredno društvo „Ušće“ osnovala je Skupština opštine Bela Crkva još 1998. godine. Ovo preduzeće, čije sedište se nalazi u Beloj Crkvi, u ulici 1. Oktobra 83, poseduje licencu koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, tj. republička Direkcija za vode, za poslove u oblasti upravljanja vodama.

Delokrug poslovanja ovog preduzeća obuhvata: sprovođenje odbrane od poplava, staranje o funkcionisanju vodnih objekata i sistema, održavanje regulacionih i zaštitnih objekata i pratećih uređaja na njima, zatim, održavanje melioracionih sistema, za odvodnjavanje i navodnjavanje, izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, kao i praćenje stranja vodnih objekata.

Društvo se finansira ostvarujući prihode izvođenjem radova na objektima kojima upravlja Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ i Javno preduzeće „EPS“ – ogranak „Hidroelektrana Đerdap“.

O svemu ovome, poslovanju preduzeća, stanju kanalske mreže i vodnih objekata na teritoriji naše opštine, ali i planovima za budućnost, porazgovarali smo sa vršiocem dužnosti direktora Renatom Nišavić

Slične vesti

Prokomentariši vest