O nama

Radio Bela Crkva je osnovan 1996. godine. Godine 2001. Skupština Opštine Bela Crkva osniva Javno informativno preduzeće ,,BC INFO” i radio postaje deo ovog preduzeća. Republička radiodifuzna agencija je 04. septembra 2008. godine donela konačnu odluku kojom se JIP ,,BC INFO” dodeljuje frekvencija 92,4 MHz u okviru zone pokrivanja područja opštine Lr 216 (Bela Crkva).

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije 06.10.2015 godine, na aukciju u Agenciji za privatizaciju, Radio “Bela Crkva” je privatizovan sa 100 posto kapitala.  Vlasnik 100 kapitala je gospodin Jovica Burkić.