Programska šema

07:00 Jutarnji program (sve do 10h)
08:00 Kratke NAXI vesti
09:00 Lokalne vesti
09:27 Oglasi i obaveštenja
09:35 RAB Pozitiva – Lepe vesti
10:00 Kratke NAXI vesti
11:00 Kratke NAXI vesti
11:05 Aktuelnosti
11:35 RAB Pozitiva – Lepe vesti
12:00 Kratke NAXI vesti
12:27 Oglasi i obaveštenja
13:00 Kratke NAXI vesti
14:00 Kratke NAXI vesti
15:00 Kratke NAXI vesti
15:27 Oglasi i obaveštenja
15:30 Belocrkvanska panorama
19:00 Program na češkom jeziku
07:00 Jutarnji program (sve do 10h)
08:00 Kratke NAXI vesti
09:00 Lokalne vesti
09:27 Oglasi i obaveštenja
09:35 RAB Pozitiva – Lepe vesti
10:00 Kratke NAXI vesti
11:00 Kratke NAXI vesti
11:05 Aktuelnosti
11:35 RAB Pozitiva – Lepe vesti
12:00 Kratke NAXI vesti
12:27 Oglasi i obaveštenja
13:00 Kratke NAXI vesti
14:00 Kratke NAXI vesti
15:00 Kratke NAXI vesti
15:27 Oglasi i obaveštenja
15:30 Belocrkvanska panorama
19:00 Program na mađarskom jeziku
07:00 Jutarnji program (sve do 10h)
08:00 Kratke NAXI vesti
09:00 Lokalne vesti
09:27 Oglasi i obaveštenja
09:35 RAB Pozitiva – Lepe vesti
10:00 Kratke NAXI vesti
11:00 Kratke NAXI vesti
11:05 Aktuelnosti
11:35 RAB Pozitiva – Lepe vesti
12:00 Kratke NAXI vesti
12:27 Oglasi i obaveštenja
12:00 Kratke NAXI vesti
14:00 Kratke NAXI vesti
15:00 Kratke NAXI vesti
15:27 Oglasi i obaveštenja
15:30 Belocrkvanska panorama
07:00 Jutarnji program (sve do 10h)
08:00 Kratke NAXI vesti
09:00 Lokalne vesti
09:27 Oglasi i obaveštenja
09:35 RAB Pozitiva – Lepe vesti
10:00 Kratke NAXI vesti
11:00 Kratke NAXI vesti
11:05 Aktuelnosti
11:35 RAB Pozitiva – Lepe vesti
12:00 Kratke NAXI vesti
12:27 Oglasi i obaveštenja
13:00 Kratke NAXI vesti
14:00 Kratke NAXI vesti
15:00 Kratke NAXI vesti
15:27 Oglasi i obaveštenja
15:30 Belocrkvanska panorama
19:00 Program na rumunskom jeziku
07:00 Jutarnji program (sve do 10h)
08:00 Kratke NAXI vesti
09:00 Lokalne vesti
09:27 Oglasi i obaveštenja
09:35 RAB Pozitiva – Lepe vesti
10:00 Kratke NAXI vesti
11:00 Kratke NAXI vesti
11:05 Aktuelnosti
11:35 RAB Pozitiva – Lepe vesti
12:00 Kratke NAXI vesti
12:27 Oglasi i obaveštenja
13:00 Kratke NAXI vesti
14:00 Kratke NAXI vesti
15:00 Kratke NAXI vesti
15:27 Oglasi i obaveštenja
15:30 Belocrkvanska panorama
18:00 Zdravlje na poklon
09:27 Oglasi i obaveštenja
12:27 Oglasi i obaveštenja
15:27 Oglasi i obaveštenja
19:00 Program na romskom jeziku
09:27 Oglasi i obaveštenja
12:27 Oglasi i obaveštenja
15:27 Oglasi i obaveštenja

* Reklamni blok se emituje četiri puta dnevno, svakoga dana.