Marketing

Reklame i mali oglasi
Jedna sekunda 5,00 dinara
Iznajmljivanje 60 minuta 25.000,00 dinara
Reklama za naše privatnike do 30 sekundi 6.000,00 dinara
Tri meseca vezano, do 30 sekundi, 4 puta dnevno 3.000,00 dinara
Mali oglasi za fizička lica, 4 puta dnevno 100,00 dinara
Mali oglasi za pravna lica, 4 puta dnevno 200,00 dinara
Privredno predstavljanje
Gostovanje u studiju u trajanju od 15 minuta 5.000,00 dinara
Gostovanje u studiju u trajanju od 30 minuta 10.000,00 dinara
Gostovanje u studiju u trajanju od 60 minuta 20.000,00 dinara
Reportersko javljanje
U trajanju od 2 minuta, teren 1.900,00 dinara
U trajanju od 3 minuta, teren 2.700,00 dinara
Reklamni paketi
Paket od 2.000 – 5.000 sekundi mesečno 20% rabata
Paket od 5.000 – 10.000 sekundi mesečno 20% rabata
Paket od 10.000 – 20.000 sekundi mesečno 30% rabata
Paket preko 20.000 sekundi mesečno 30% rabata
Sponzorstva
Generalni sponzor – 24 emitovanja reklamnog spota 35.000,00 dinara
Sponzor meseca – 16 emitovanja reklamnog spota 28.000,00 dinara
Sponzor tačnog vremena – 12 emitovanja reklamnog spota 20.000,00 dinara
Sponzorstva u emisijama koje se emituju jednom nedeljno,
plus najava emisija
8.000,00 dinara