Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem i kursu za rezervne oficire Vojske Srbije

vojska srbije

Ministarstvo odbrane objavilo je javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije.

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2019. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Pored toga, kandidat treba:

  • da je državljanin Republike Srbije;
  • da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);
  • da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
  • da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
  • da nije odslužio vojni rok sa oružjem i
  • da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire mora, pored gore nevedenih opštih, ispunjavati i sledeće uslove:

  • da ima ­za­vr­šene osn­ovne a­kad­emske stu­dije odnosno osn­ovne st­ruk­ovne stu­dije od značaja za Vojsku Srbije;
  • da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
  • da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

Kompletan tekst konkursa možete pronaći ovde.

Centar Ministarstva odbrane Pančevo

Slične vesti

Prokomentariši vest