Pesnikinja Verica Preda nastupila na festivalu „Lepota različitosti“

Verica Preda

Verica Preda – poetesa poznata pod imenom PreVera, rođena je u Kruščici, a živi i stvara u Vršcu. Član je je udruženja pesnika „Poezija SRB“ i predsednica Udruženja Vršačke afirmacije umetnika „ARS“ koji sintetišu različite oblike umetnosti i izražaja. Aktivna je u književnoj opštini Vršac, a piše poeziju za decu, odrasle, haiku poeziju, bavi se lekturom.

Verica Preda je koscenarista na monodrami „Stamenka iz Kručice“, predstavi „Nezaborav“ i dečijoj predstavi „Anja sanja“.

Objavljivana je u zbornicima, književnim novinama i časopisima za kulturu u Srbiji i regionu. Učesnica je pesničkih manifestacija u Srbiji, Makedoniji i Rumuniji, prevođena na više jezika.

Na festivalu „Lepota različitosti“ Verica Preda kazivala je poemu „Razgovor sa ravnicom“, koja je posvećena njenom dedi, Červenka Krsti.

Slične vesti