Beogradske priče u belocrkvanskom Muzeju

Skulptura Beogradske price

Obogaćivanje muzejskih zbirki je pored čuvanja i trezoriranja, jedan od najznačajnijih aspekata muzejskog rada. Uvećanje zbirki je plansko i vrši se putem poklona i otkupa od pojedinaca, a u cilju stvaranja celovite zbirke – kolekcije.

Muzej u Beloj Crkvi baštini veliki broj predmeta podeljenih po vrsti materijala u trinaest zasebnih zbirki, što ovaj muzej čini kompleksnim tipom muzeja. Zbirke Muzeja u Beloj Crkvi su nastale nakon reosnivanja muzeja, 1954. godine i planski se uvećavaju i danas, a u cilju da se bogata istorija Bele Crkve prikaze i sačuva sa svim finesama i u svim svojim oblicima. Likovna zbirka broji više stotina umetničkih radova nastalih u vremenskom okviru od polovine XVIII veka do danas, a čine je slike, grafike, crteži i skulpture. Među delima u zbirci, nalaze se radovi: Arsenija Petrovića, Simeona Mičina, Georgija Putnika, Petra Kubičele, Stojana Trumića; kao i savremenih autora: Ranka Vukeljića, Jovane Petković, Tereze Stamenković, Tamare Dragan, a od skora i Slobodana Savića. Pribavljanjem umetničkih dela, muzejska zbirka se uvećava, a planskim prikupljanjem kvalitet i značaj zbirke se unapređuju.

Narodna biblioteka je tokom novembra, zahvaljujući sredstvima koje je dobila u okviru projekta kod Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, od akademskog vajara prof. Slobodana Savića, otkupila skulptoralnu celinu „Beogradske priče“ za zbirku muzeja. Akviziranje ovog dela je od višestrukog značaja za zbirku jer je osim obogaćivanja same zbirke, značaj Slobodana Savića u lokalnoj sredini veliki. Slobodan Savić je jedan od osnivača Vajarske kolonije Jasenovo i selektor na koloniji od njenog osnivanja. Brojne skulpture čiji je autor, nalaze se u parku skulptura na Karašu, a svojim višegodišnjim radom doprinosi kvalitetu kolonije i značaju koji kolonija ima za skulpturu u Srbiji. Ovaj afirmisani umetnik je dugi niz godina radio kao profesor na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, a jedan je od osnivača katedre za konzervaciju skulpture. Izlagao je u zemlji i inostranstvu, u brojnim galerijama i muzejima, a živi i stvara u Beogradu.

Beogradske price Slobodan Savic

Skulptoralnu celinu „Beogradske priče“ čini pet skulptura galerijskog formata izvedenih u bagremovom drvetu, koje sugerišu, u gotovo apstraktnim formama žensku figuru, a međusobno su postavljene u interakciji – dijalogu. Ova skulptoralna celina je deo serije radova „Svetlosne vertikale“ koja je nastajala od 2012. godine. Radeći na razvoju sopstvenog jezika likovnosti „Beogradske priče“ su nastale u okviru istraživanja vertikalnih formi u skulpturi, sa značajnim učešćem svetla u formiranju skulptoralne kompozicije. Svetlo koje se prelama i različitim intenzitetom obasjava pojedine delove rada doprinosi konačnom efektu koje izvedene forme ostavljaju na posmatrača. Odnos svetlog i tamnog, najbolje je uočljiv na urezima u vidu kanelura, u donjim delovima pojedinih radova, kao i osvetljene površine i jakih senki koje se pružaju od oboda šešira.

Slične vesti

Prokomentariši vest