Održana XIX sednica Skupštine opštine Bela Crkva (VIDEO)

XIX Sednica SO Bela Crkva

XIX redovna sednica SO Bela Crkva održana je u četrvtak, 29. novembra. Razmatrane su 4 tačke dnevnog reda, uz prisustvo 30 odbornika.

Razmatranje Informacije o izvršenju budžeta opštine za period od 01.01.2018 do 30.09.2018. godine bila je uvodna tačka koju je obrazložila Svetlana Kitanović, načelnica odeljenja za finansije i društene delatnosti.

„U periodu januar – septembar 2018. godine, budžet opštine Bela Crkva ostvario je priliv sredstava u iznosu od 389.536.017 dinara, što u korelaciji sa pristiglim sredstvima do 30.09.2018. godine, a koja sadrži i planirana primanja od kreditnog zaduživanja, predstavlja 68%, odosno bez kreditnog zaduživanja 72%. Kada se posmatraju stavke realizacije planiranih prihoda, primećuje se izvršenje plana budžeta u realnim granicama za posmatrani period. Struktura izvršenih rashoda i izdataka iz budžeta za period januar – septembar u iznosu je u iznosu od 404.849.201 dinara, ili 67% plana. Suficit po završnom računu budžeta opštine za 2017. godinu raspoređen je u 2018. godini u iznosu od 36.016.064 dinara.” – rekla je Kitanović.

Informacija o izvršenju budžeta opštine za prvih devet meseci 2018. godine usvojena je većinom glasova prisutnih odbornika, pa se pristupilo razmatranju Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Bela Crkva za 2018. godinu.

Drugi rebalans budžeta opštine Bela Crkva projektovan je na iznos od 550 miliona dinara, a osnovni razlog za izradu drugog rebalansa je preraspodela pojedinih pozicija u budžetu i pristigla namenska sredstva od viših nivoa vlasti, koja prethodnim rebalansom nisu bila predviđena.

Odluka o drugom rebalansu budžeta za 2018. godinu, kao i Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Bela Crkva, usvojena je većinom glasova prisutnih odbornika.

Usvojen je i predlog Odluke o pristupanju donošenju Statuta opštine Bela Crkva.

Predsednik SO Bela Crkva Marjan Aleksić ocenio je da je sednica SO Bela Crkva protekla u najboljem mogućem redu, ali i da su pojedini odbornici opozicije pokušali da iznose primedbe koje nisu argumentovane, da su ih predstavnici stručnih služni dematovali i ukazali na to gde greše i pojasnili im šta je izvršenje budžeta, a šta završni račun.

„Na sednici je bilo i pitanje oko izgradnje pijace u Beloj Crkvi. Mogu da kažem da je ovo veoma značajan projekat za našu opštinu i da radovi napreduju predviđenom dinamikom. Što se tiči cena zakupa tezgi na novoj pijaci, po mojim saznanjima, cene će ostati iste, a eventualmo može doći i do smanjenja cena zakupa tezgi“ – rekao je Aleksić.

Bela Crkva dobija i sredstva za izgradnju sportske hale

Po pitanju razvoja belocrkvanske opštine, Aleksić je istakao da je u proteklom periodu urađeno mnogo više nego godinama unazad. Privodi se kraju gasifikacija, zahvaljujići Vladi AP Vojvodine završen je novi blok specijalističke bolnice u Beloj Crkvi, a dobijena su sredstva i za nove bolničke kreveta, tako da uskoro očekujemo i useljenje u novi blok bolnice, objasnio je predsednik SO Bela Crkva Marjan Aleksić.

„Na zajedničkoj sednici Vlade Republike Srbije i Pokrajinske vlade, doneta je odluka o finansiranju izgradnje sportske hale u Beloj Crkvi, što je veoma značajno za nas jer se radi o iznosu od 193 miliona dinara“ – naglasio je Aleksić.

Pojedini odbornici opoziciji imali su niz pitanja vezanih za izvršenje budžeta opštine Bela Crkva za prvih devet meseci, iznoseći neosnovane tvrdnje da se radi o gubitku. I nakon detaljnih objašnjenja načelnice finansija, oni i dalje nisu razumeli šta su tekući prihodi, a šta rashodi, i kako se raspoređuje suficit iz 2017. godine, pa smo o tome razgovarali sa Svetlanom Kitanović.

„Svako ko racionalno posluje neće sredstva suficita iz prošle godine čuvati na tekućem računu. Kada su sredstva preneta u 2018. godinu, ona će se trošiti za namenu za koju su pristigla. Zato je 15.313.000 dinara suficita iz prošle godine potrošeno, tako da je 30. septembra na tekućem računu bilo 29 miliona dinara iz suficita. Nema nikakvog gubitka, likvidnost opštine uvek je na odgovarajućem nivou, sredstva se ne troše u većem iznosu od prispelih sredstava“ – istakla je Kitanović.

Na samoj sednici SO Bela Crkva mogle su se čuti i neargumentovani stavovi da su smanjena sredstva za putnu i komunalnu infrastrukturu, u okviru II rebalansa budžeta za 2018. godinu, a evo šta o tome kaže načelnica finansija:

„Mogu reći da se ovaj rebalans budžeta za 2018 godinu, uglavnom zasniva na zahtevima korisnika, da se vodilo računa o prihodima za deset meseci, kao i o potrebama korisnika do kraja godine. Kada se radi o rashodnoj strani drugog rebalansa budžeta, imamo povećanje kod komunalne delatnosti, putne infrastrukture, kod zaštite životne sredine i primarne zadravstvene zaštite, što najviše i interesuje stanovnike opštine Bela Crkva“ – objasnila je Svetlana Kitanović.

Na sednici SO Bela Crkva, predsednik opštine Darko Bogosavljević ocenio je da belocrkvanska opština u poslednjih nekoliko godina napreduje, da su vidljivi rezultati rada prvenstveno u izgradnji industrijske zone i u otvaranju 300 novih radnih mesta u fabrici obuće, i da se uskoro i očekuje izgradnja novog proizvodnog pogona ove fabrike u samoj industrijskoj zoni.

Slične vesti

Prokomentariši vest