Prezentacija aktivnih mera zapošljavanja u Beloj Crkvi (VIDEO)

NSZ-Prezentacija

U velikoj sali Opštinske uprave opštine Bela Crkva, Nacionalna služba za zapošlјavanje filijala Vršac, u saradnji sa lokalnom samoupravom, održala je prezentaciju aktivnih mera zapošlјavanja za 2019. godinu, koje se finansiraju iz budžeta Republike.

Na početku prezentacije u ime lokalne samouprave prisutnima se obratila zamenica predsednika opštine, Milica Uljmanski, koja je istakla da je u toku izrada lokalnog akcionog plana za zapošljavanje i naglasila da su budžetom opštine značajna sredstva opredeljena za aktivne mere zapošljavanja.

Prilikom predstavlјanja javnih poziva poslodavci su bili u mogućnosti da više čuju o uslovima konkurisanja, načinima realizacije, kao i potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahteva. Ove godine je Nacionalna služba za zapošlјavanje raspisala 12 javnih poziva i konkursa koji se finansiraju iz budžeta Republike, a koji se odnose na kategorije teže zapošlјivih lica. Konkursi su otvoreni do 29.11.2019. godine, osim konkursa za davanje subvencija za samozapošlјavanje, na koji nezaposlena lica mogu da konkurišu do 22.04.2019. godine, i javnih radova za koje poslodavci mogu da podnesu zahteve do 29.03.2019. godine.

„Posredovanje u zapošlјavanju vrši se na osnovu Zakona o zapošlјavanju koji kaže da sam poslodavac bira lice koje će zaposliti, a takođe i lice samo bira zaposlenje. Naša uloga je da posredujemo u zapošlјavanju. Takođe, bitno je napomenuti da se subvencionisanje poslodavaca ne vezuje za lice koje poslodavac upošlјava, već za radno mesto. Što se tiče broja lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u opštini Bela Crkva trenutno je 2664 lica, a primetna je tendencija opadanja broja lica ne evidenciji cele filijale“ – istakla je direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Vršac, Nataša Vulić.

Cilj ovih prezentacija jeste uspostavljanje saradnje Nacionalne službe za zapošljavanje sa svim poslodavcima, kako sa onima koji već sa njom sarađuju i koriste njena sredstva, tako i sa onima koji planiraju tu saradnju u narednom periodu.

Slične vesti

Prokomentariši vest