Usvojen budžet opštine Bela Crkva za 2019. godinu (VIDEO)

XX Sednica SO Bela Crkva

Poslednja u ovoj kalendarskoj godini, 20. sednica Skupštine opštine Bela Crkva održana je u četvrtak, 20. decembra 2018. godine. Sednicom je predsedavao Marjan Aleksić, predsednik SO Bela Crkva.

Kao prvu tačku dnevnog reda, Skupština opštine donela je Odluku o budžetu opštine Bela Crkva za 2019. godinu.

„Osnovni prihodi opštine za 2019. godinu projektovani su u iznosu od 511.000.000 dinara. Najveći prihodi se očekuju od nenamenskih transfera od viših nivoa vlasti, poreza na zarade i poreza na imovinu. Što se tiče ostalih izvora, planiran je suficit od 27.648.077 dinara, zatim kapitalne donacije od međunarodnih organizacija od 55 miliona dinara, tekući namenski transferi od 16.590.000 i kapitalni namenski transferi u iznosu od 105 miliona dinara. Tu su i sredstva iz spostvenih izvora korisnika u iznosu od 290.000 dinara. Na osnovu svega iznetog, projektovani budžet za 2019 godinu iznosiće 715.728.077 dinara. Ukupni rashodi i izdaci iznose 685.728.077 dinara, a što sa sredstima kredita od 30 miliona čini 715.728.077 dinara, tako da nam se pojavljuje fiskalni suficit od 2.215.923 dinara“ – rekla je načelnica odeljenja za finansije Svetlana Kitanović.

Osnov za uvećanje prihoda predstavlja projektovani nominalni rast BDP u 2019. godini od 6.9% i dozvoljeno povećanje plata od 7,4% u javnom sektoru, objasnila je načelnica finansija i dodala da je projektovani budžet za 2019. godinu stabilan, uravnotežen i realan.

„Budžet za 2019. godinu je i razvojno orjentisan, što se može videti iz projekcije, s obzirom da je 30% budžeta planirano utrošiti za investicije odnosno 212.269.273 dinara. Za razvoj sporta i omladine izdvojeno je 122.350.178 dinara, značajna sredstva izdvojena su za komunalnu delatnost 118.517.285 dinara, zatim za saobraćajnu infrastrukturu i organizaciju saobraćaja 54.186.810 dinara. Za razvoj kulture i informisanja opredeljeno je 49.606.083 dinara, a za socijalnu i dečiju zaštitu 29.260.000 dinara i za zdravstevnu zaštitu 27.975.400 dinara“ – istakla je u obrazloženju Svetlana Kitanović.

Na poslednjoj sednici SO Bela Crkva u ovoj godini, odbornici su razmatrali i usvojili i predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave za 2019. godinu zatim predlog Statuta opštine Bela Crkva. Usvojena je i Odluka o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima čiji je osnivač opština Bela Crkva za obavljenje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje za 2019. godinu. U okviru pete tačke dnevnog reda – Izbor i imenovanja, odbornici su usvojili izveštaj komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, odnosno predlog rešenja o imenovanju Ilije Blanuše za direktora UKD Centra za kulturu „Bela Crkva“ i predlog rešenja o imenovanju Dragana Popovića za direktora Centra za socijalni rad „8. Maj“ Bela Crkva, nakon sprovedenog konkursa.

Što se tiče budžeta za 2019. godinu, predsednik Skupštine opštine Marjan Aleksić ga definiše kao razvojni i socijalni.On je dodao da su u budžetu planirana sredstva za  investicione projekte koje opština Bela Crkva treba da realizuje u 2019. godini.

„Trudićemo se da u 2019. godini završimo projekte koje smo započeli, a koji su od izuzetnog značaja za našu opštinu, pre svega mislim na gasifikaciju, završetak izgradnje zatvorene pijace i izgradnju sportske hale. Nakon 10 godina, zahvaljujući naporima lokalne samouprave i pokrajinske vlade završen je novi blok bolnice u Beloj Crkvi, jedan savremeni bolnički objekat sa izuzetnim uslovima za boravak pacijenta. Vodili smo računa i o socijalnoj kategoriji, tako da će i sledeće godine lekari specijalisti dolaziti u belocrkvanski Dom zdravlja, što će značiti za naše sugrađane jer neće morati da odlaze u vršačku bolnicu na specijalističke preglede. Izdvojili smo i dosta sredstava Centru za socijalni rad u Beloj Crkvi, kako bi nastavili da pomažemo našim sugrađanima koji se nalaze u teškoj situaciji. Budžet naše opštine je skroman, ali se nadam da ćemo uz pomoć pokrajinske i republičke vlade nastaviti sa svim dobrim projektima koje smo započeli i da idemo ka boljim danima i boljim vremenima“ – rekao je predsednik SO Bela Crkva Marjan Aleksić.

Na kraju sednice predsednik SO Bela Crkva Marjan Aleksić čestitao je svim odbornicima i stanovnicima opštine Bela Crkva predstojeće božićne i novogodišnje praznika sa željom za dobro zdravlje, sreću i uspeh, kako na ličnom, tako i na poslovnom planu.

Slične vesti

Prokomentariši vest