Kontakt

Informativno Preduzeće “BC INFO” D.O.O.

www.radiobelacrkva.rs

Adresa: Proleterska 4, 26340 Bela Crkva PIB: 100864577
Matični broj: 08724598
Telefon: 013/852-099 (marketing)
013/854-000 (menadžment)
Tekući račun (Komercijalna Banka): 205-76392-26
Tekući račun (Banka Pošt. Štedionice): 200-2291000101081-89
E-mail: radiobcinfo@gmail.com
              radiobelacrkva@gmail.com
Ovlašćeno lice: Radojica Mali
Direktor i glavni i odgovorni urednik