Programska šema

07:00 Jutarnji program (sve do 10h)
07:52 Reklame
09:00 Lokalne vesti
09:27 Oglasi i obaveštenja
10:52 Reklame
11:05 Aktuelnosti
12:27 Oglasi i obaveštenja
15:27 Oglasi i obaveštenja
15:30 Belocrkvanska panorama
15:52 Reklame
19:27 Oglasi i obaveštenja
19:52 Reklame
20:00 Program na češkom jeziku
07:00 Jutarnji program (sve do 10h)
07:52 Reklame
09:00 Lokalne vesti
09:27 Oglasi i obaveštenja
10:52 Reklame
11:05 Aktuelnosti
12:27 Oglasi i obaveštenja
15:27 Oglasi i obaveštenja
15:30 Belocrkvanska panorama
15:52 Reklame
19:27 Oglasi i obaveštenja
19:52 Reklame
20:00 Program na mađarskom jeziku
07:00 Jutarnji program (sve do 10h)
07:52 Reklame
09:00 Lokalne vesti
09:27 Oglasi i obaveštenja
10:52 Reklame
11:05 Aktuelnosti
12:27 Oglasi i obaveštenja
15:27 Oglasi i obaveštenja
15:30 Belocrkvanska panorama
15:52 Reklame
19:27 Oglasi i obaveštenja
19:52 Reklame
07:00 Jutarnji program (sve do 10h)
07:52 Reklame
09:00 Lokalne vesti
09:27 Oglasi i obaveštenja
10:52 Reklame
11:05 Aktuelnosti
12:27 Oglasi i obaveštenja
15:27 Oglasi i obaveštenja
15:30 Belocrkvanska panorama
15:52 Reklame
19:27 Oglasi i obaveštenja
19:52 Reklame
20:00 Program na rumunskom jeziku
07:00 Jutarnji program (sve do 10h)
07:52 Reklame
09:00 Lokalne vesti
09:27 Oglasi i obaveštenja
10:52 Reklame
11:05 Aktuelnosti
12:27 Oglasi i obaveštenja
15:27 Oglasi i obaveštenja
15:30 Belocrkvanska panorama
15:52 Reklame
18:00 Zdravlje na poklon
19:27 Oglasi i obaveštenja
19:52 Reklame
07:52 Reklame
09:27 Oglasi i obaveštenja
10:52 Reklame
12:27 Oglasi i obaveštenja
15:27 Oglasi i obaveštenja
15:52 Reklame
19:27 Oglasi i obaveštenja
19:52 Reklame
20:00 Program na romskom jeziku
07:52 Reklame
09:27 Oglasi i obaveštenja
10:52 Reklame
12:00 San letnje noći – Autorska emisija Slavice Ardeljan
13:00 Oglasi i obaveštenja
15:27 Oglasi i obaveštenja
15:52 Reklame
19:52 Reklame

* Reklamni blok se emituje četiri puta dnevno, svakoga dana. Osim navedenih termina, reklame se emituju i u svakom satu, na osam minuta do punog sata.