Održana XVIII redovna sednica Skupštine opštine Bela Crkva (VIDEO)

Sednica SO Bela Crkva

XVIII redovna sednica Skupštine opštine Bela Crkva održana je u ponedeljak 10. septembra. Sednicu je otvorio predsednik SO Bela Crkva Marjan Aleksić, pa je nakon utvrđivanja kvoruma od prisutnih 28 odbornika, na osnovu poslovnika o radu, predsednik Skupštine stavio na razmatranje zapisnik sa sednice Skupštine održane 14. juna.  

Zapisnik je usvojen bez primedbi prisutnih odbornika, pa se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda sednice. Prisutni odbornici obavešteni su da je 24 odbornika podnelo inicijativu za razrešenje zamenika predsednika opštine Bela Crkva Violete Simić, pa se pristupilo glasanju za predlog da se ova inicijativa uvrsti kao prva tačka dnevnog reda. Većinom glasova prisutnih odbornika usvojen je ovaj predlog, a nakon toga usvojen i dnevni red u celini sa ovom dopunom.

Glasanje za razrešenje vrši na isti način kao i imenovanje, dakle, tajnim glasanjem, zbog čega je određena komisija za sprovođenje tajnog glasanja koju su činili Darko Stanojev, Matej Miklja i Vera Ćurić. Kako u poslovniku u radu stoji, prilikom razrešenje zamenika predsednika opštine glasa se i za imenovanje novog. Predsednik opštine Bela Crkva Darko Bogosavljević dao je predlog o imenovanju Milice Uljmanski za novog zamenika predsednika opštine.

Nakon toga pristupilo se izradi materijala i sprovođenju tajnog glasanja na način utvrđen Zakonom i poslovnikom o radu SO Bela Crkva.

Komisija je nakon postupka sprovođenja glasanja sačinila izveštaj koji su odbornici velikom većinom glasova i usvojili. Violeta Simić razrešena je sa  mesta zamenika predsednika opštine, a Milica Uljmanski imenovana je za novog zamenika predsednika opštine Bela Crkva.

Glasanje SO Bela Crkva

U okviru 2. tačke dnevnog reda, odbornici su razmatrali Informaciju o izvršenju budžeta opštine Bela Crkva za period januar-jun 2018. godine, dok im  je podatke prezentovala načelnica odeljenja za finansije Svetlana Kitanović.

„U periodu januar-jun 2018. godine, budžet opštine Bela Crkva ostvario je priliv sredstava u iznosu od 258.225.440, dinara, što u korelaciji sa pristiglim sredstvima do 30. juna i Rebalansom budžeta za 2018. godinu, predstavlja izvršenje od 45%“ – rekla je Kitanović.

Načelnica odeljenja za finansije je naglasila da je na račun budžeta Opštine Bela Crkva pristiglo 13.927.796,45 dinara od AP Vojvodine i to za Industrijsku zonu 6.445.796.54 dinara, rekonstrukciju Vodovodne mreže Bela Crkva-Crvena Crkva 3.482.284,14 i projekat izgradnje zatvorene pijace 4.000.000,00 dinara.

Govoreći o izvršenim rashodima Kitanović je rekla da su u prvih šest meseci rashodi u visini 259.456.214.00 dinara, što u korelaciji sa planom predstavlja izvršenje od 43%. Kitanović je zaključila da podaci o izvršenju budžeta Opštine Bela Crkva  u prvih šest meseci jesu u granicama višegodišnjeg proseka, kao i da je tekuća likvidnost budžeta Opštine Bela Crkva solidna.

Odbornici su većinom glasova usvojili informaciju o izvršenju budžeta opštine Bela Crkva za period januar-jun 2018. godine, zatim je usvojen predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju naseljenih mesta na području opštine Bela Crkva.

Na osnovu dostavljenih podataka u broju upisanih polaznika, odbornici su usvojili i Odluku o utvrđivanju mreže vaspitno-obrazovnih grupa dece u Predškolskoj ustanovi „Anđelka Đurić“.

Četiri tačke dnevnog reda odnosile su se na pristupanje izradi planova detaljne regulacije, a obrazloženje je dao Đurica Dolovački iz JP „Urbanizan“ Pančevo.

Naime, odbornici su usvojili Odluku o izradi plana detaljne regulacije stambenog naselja „Jagodara“ Bela Crkva, zatim za industrijsku zonu, sportsko rekreativni kompleks u bloku 20 u Beloj Crkvi i za deponiju komunalnog otpada na teritoriji KO Crvena Crkva.

Glasanje SO Bela Crkva

O važnosti izrade planova detaljne regulacije govorio je predsednik opštine Bela Crkva Darko Bogosavljević:

„Planovi detaljnih regulacija kao zakonski osnov za dalje regulisanje urbanističkih projekata kao i osnova za infrastrukturno opremanje i uređenje ovih delova teritorije opštine Bela Crkva, veoma su značajni, kako za razvoj turizma, zaštitu životne sredine, tako i za razvoj privrede, jer je usvojen plan detaljne regulacije industrijske zone. Bitno je da napomenem da smo povratili 8.5 ha zemljišta od Vojske Srbije uz samu obalu Glavnog gradskog jezera, a da bi iskoristili taj potencijal i turistički potencijal naše opštine koji prednjači ne samo u Vojvodini nego i u celoj Srbiji. Odluka o planu detaljne regulacije sportsko rekreativnog kompleksa je značajna da bi se definisali putevi i energetske instalacije kako bi dalje radili urbanističke projekte i da dalje krenemo sa razvojem sportsko-rekreativnih i smeštajnih kapaciteta na teritoriji Opštine Bela Crkva. Što se tiče deponije, u razgovorima smo sa jednom opštinom iz Češke, koja bi finansirala studiju izvodljivosti sanacije deponije, a planiramo u narednom periodu da donesemo još nekoliko odluka koje će se odnositi i na naseljana mesta“ – rekao je predsednik opštine Bela Crkva Darko Bogosavljević.

Predsednik SO Bela Crkva Marjan Aleksić ocenio je da je sednica SO Bela Crkva protekla u najboljem mogućem redu, da su pojedini odbornici opozicije pokušali da iznose primedbe koje nisu argumentovane, da je predsednik Opštine u više navrata objasnio, na vrlo razumljiv način, važnost i značaj usvojenih odluka o izradi planova detaljne regulacije.

„Po pitanju izvršenja budžeta za prvih šest meseci, vidi se da sredstva pristižu u Belu Crkvu, da se radi, a usvojene odluke o izradi planskih dokumenata omogućiće razvoj Bele Crkve i olakšaće budućim investitorima planove za izgradnju i njihovo ulaganje u našu opštinu. Hteo bih da napomenem da je u toku realizacija projekta zatvorene pijace, da nam je Vlada AP Vojvodine opredelila deo sredstava za naše učešće u ovom projektu i očekujem da projekat zatvorene pijace, kada bude završen u celosti, bude finansiran sredstvima Evropske unije i Vlade AP Vojvodine. Mogu da kažem da je u fabrici obuće „Bridge d.o.o“ sada zaposleno oko 220 radnika, a njihovi su planovi da u skorije vreme izgrade proizvodni pogon u industrijskoj zoni, čim se završi infrastrukturno opremanje industrijske zone“ – rekao je na kraju sednice predsednik SO Bela Crkva Marjan Aleksić.

Slične vesti

Prokomentariši vest