Evropska unije finansira projekat u Beloj Crkvi – „Čuvari tradicije“

Povodom početka IPA projekta prekograniče saradnje Rumunije i Srbije „Čuvari tradicije“ u velikoj sali SO Bela Crkva održana je prezentacija projekta i konferencija za novinare.

Projekat „Čuvari tradicije“ zajedno sprovode Opština Bela Crkva, Opština Svinjice Rumunija i Udruženje Tomilend iz Moldova Nove.

Glavni cilj Projekta je promocija i očuvanje kulturnog nasleđa i turističkog potencijala ova dva regiona, stavljanjem akcenta na prekogranični kulturni život.

Predsednik opštine Bela Crkva, Darko Bogosavljević, rekao je da je projekat „Čuvari tradicije“ jedan od dva projekta koji su opštini Bela Crkva odobreni u okviru prekogranočne saradnje sa Rumunijom, finasirani iz predpristupnih fondova Evropske unije. Budžet za Belu Crkvu iznosi 187.788,90 evra.

Glavne aktivnosti na ostvarivanju ciljeva projekta su obnova Doma kulture u Kusiću, gde bi se smestilo udruženje nastalo iz prekogranične saradnje, realizovale promotivne aktovnosti na poboljšanju vidljivosti područja kao turističke destinacije.

Nakon rekonstrukcije i obnove Doma kulture u Kusiću, Kulturno umetnička društva iz Opštine Bela Crkva, Svinjice i Moldova Nova, moći će da koriste ovaj prostor, održavaju probe, koncerte i druge aktivnosti u cilju promocije naše tradicije, muzike, kulture i običaja.

Na konfereniciju su govorili u predsednik opštine Svinjice Nikolae Curici, predstavnik Udruženja „Tomilend“ iz Moldave Nove, Tomislav Popović i predsednik Saveza Srba u Rumuniji Ognjan Krstić,a prezenaciju projekta održala je Ivana Varga, projekt menadžer.

Slične vesti

Prokomentariši vest